امروز۱۴۰۱-۰۵-۱۷

ترجمه مصاحبه ها

279312

ترجمه مصاحبه دیروز انریکه در مراکش

ترجمه مصاحبه انریکه با LAMSCAN

مصاحبه جدید خولیو پدر انریکه…

مصاحبه انریکه با مجله People

ترجمه ی مصاحبه ی آنا کورنیکوا با مجله ی روسی Cosmopolitan

ترجمه ی مصاحبه ی انریکه با مجله ی TV y Novelas

ترجمه ی صفحه دوم مصاحبه انریکه با مجله VOLARIS و ESTILE DF

ترجمه صفحه اول مصاحبه ی انریکه با مجله ی STILE DF و VOLARIS

ترجمه ی مصاحبه ی انریکه با مجله ی VENUE

درخواستی:پرسش طرفداران و پاسخ انریکه+ عکسهای انریکه با سگ هایش

انریکه اهنگاشو در اتاق جادویی خونش میسازه..!

بررسی مختصر میزان موفقیت آلبوم های پیشین انریکه ایگلسیاس (۲)