جالب و خواندنی
60

“قهرمان اون یه نفر تویی”-بخش اول

این یه داستانه یا بهتره بگم یه دلنوشته اس! دلنوشته از زبون من که یه طرفدارم مثل شما…یه داستان که فقط مخصوص طرفداراى انریکه و از جنس ذوق و عشق صداى اونه! این متن چکیده ى همه ى حس هاى قشنگیه که انریکه به من و شما داده…با تک تک …