متن و ترجمه ی آهنگ Falta tanto amor


Falta tanto amor

عشق از دست رفته

falta

Dime, ¿quién es?

بهم بگو،کیه؟


No me puedes mentir,

نمیتونی بهم دروغ بگی


te has enamorado de él,

تو عاشقش شدی


no lo quieres decir.

نمیخوای بهم بگی


¿Adónde fue,

کجا اتفاق افتاد؟


que te hizo sentir?

اون باهات چیکار کرد؟


Dime, ¿qué te pudo dar,

بهم بگو اون برات چی کار کرد


que yo no te di?

که من نکرده بودم؟


¿Qué puedo hacer

چیکار میتونم بکنم


si todo ha terminado?

اگه همه چیز تموم شده


¿Qué puedo hacer

چیکار میتونم بکنم


si me has abandonado?

اگه ترکم کنی

Falta tanto amor entre tú y yo,

عشق بین ما از دست رفته


ya me has olvidado.

تو فراموشم کردی


No, falta tanto amor entre tú y yo,

نه،عشق بین ما از دست رفته


y otro has encontrado.

تو مرد دیگه ای پیدا کردی


¡No, no, no, no!

نه،نه،نه،نه


Falta tanto amor entre tú y yo,

عشق بین ما از دست رفته


ya me has olvidado.

تو فراموشم کردی


No, falta tanto amor entre tú y yo,

نه،عشق بین ما تموم شده


y otro has encontrado.

تو یه مرد دیگه پیدا کردی


¡No, no, no, no!

نه،نه،نه،نه

Dime, ¿quién es?

بهم بگو،اون کیه؟
Ya no puedes fingir,

حالا نمیتونی تظاهر کنی


esas lágrimas que caen1

که این اشکهایی که میریزن


no son para mí.۲

برای من نیستن


¿Adónde fue,

کجا اتفاق افتاد؟


que te hizo sentir?

اون باهات چیکار کرد؟


Dime, ¿qué te pudo dar,

بهم بگو اون برات چی کار کرد


que yo no te di?

که من نکرده بودم؟


¿Qué puedo hacer

چیکار میتونم بکنم


si todo ha terminado?

اگه همه چیز تموم شده


¿Qué puedo hacer

چیکار میتونم بکنم


si me has abandonado?

اگه ترکم کنی

Falta tanto amor entre tú y yo,

عشق بین ما از دست رفته


ya me has olvidado.

تو فراموشم کردی


No, falta tanto amor entre tú y yo,

نه،عشق بین ما از دست رفته


y otro has encontrado.

تو مرد دیگه ای پیدا کردی


¡No, no, no, no!

نه،نه،نه،نه


Falta tanto amor entre tú y yo,

عشق بین ما از دست رفته


ya me has olvidado.

تو فراموشم کردی


No, falta tanto amor entre tú y yo,

نه،عشق بین ما تموم شده


y otro has encontrado.

تو یه مرد دیگه پیدا کردی…

مطلب پیشنهادی
متن و ترجمه ی آهنگ Por amarte

یک نظر در “متن و ترجمه ی آهنگ Falta tanto amor”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *