انریکه ایران

تنها وبسایت رسمی هواداران انریکه ایگلسیاس در ایران

متن و ترجمه ی آهنگ هشتم از آلبوم (Enrique Iglesias(1995

si juras regresar

Si juras regresar

Si juras regresar

اگه قسم بخوری که برگردی


Si prometes volver

اگه قول بدی که برمیگردی


Con los ojos cerrados

من بدون هیچ شکی قبول میکنم


Si juras regresar

اگه قول بدی برمیگردی


Si conservas la fe

اگه باورم داشته باشی


No se inquiete tu alma

لازم نیست نگران باشی


Te esperaré

من منتظرت میمونم

Y al contar Las noches como tú

و وقتی مثل تو شبها رو میشمرم

Cada vez te iré queriendo más

هر لحظه بیشتر عاشقت میشم


Sabré que bailas para mí

میدونم که برای من میرقصی


Y no habrá nunca

و هرگز


Otra en tu lugar

کس دیگه ای باهات نیست

Si juras regresar

اگه قسم بخوری برگردی


Si prometes volver

اگه قول بدی برگردی


Pase lo que pase

هر اتفاقی بیفته


Aquí estaré

من همینجا (منتظرت) میمونم

 Si juras regresar

اگه قسم بخوری که برمیگردی


Si prometes volver

اگه قول بدی که برمیگردی

Como fuego sagrado

مثل آتش


Te guardare

ازت مواظبت میکنم

Nuestro amor

عشق ما


Nunca va a morir

هرگز نمیمیره


Aunque tú te tengas que marchar

و حتی اگه تو بری


Sabré que bailas para mí

میدونم که فقط برای من میرقصی


Y ya ni el tiempo nos separara

حتی وقتی از هم جدا شدیم

Si juras regresar

اگه قسم بخوری که برگردی


Si prometes volver

اگه قول بدی که برمیگردی


No importa lo que tardes

مهم نیست چقدر طول بکشه


Aquí estaré

من همینجا میمونم


Si juras regresar

اگه قسم بخوری که برگردی


Si conservas la fe

اگه بهم ایمان داری


No se inquiete tu alma

لازم نیست نگران باشی


Te esperaré

من منتظرت میمونم

Si juras regresar

اگه قسم بخوری برمیگردی


Si prometes volver

اگه قول بدی برمیگردی…

مطلب پیشنهادی
اخبار مربوط به انریکه در این هفته
دیدگاه شما