انریکه ایران

تنها وبسایت رسمی هواداران انریکه ایگلسیاس در ایران

رده بندی آهنگهای انریکه که جزو ۱۰ تای اول در چارتهای iTunes , Bilboard

آهنگ (Tonight (I’m Lovin You در iTunes

رتبه ۴ در iTunes Music Charts

آهنگ Cuando Me Enamoro در چارت Bilboard

رتبه ۸ در Latin Pop Songs

رتبه ۱۰ در Latin Songs

رتبه ۹ در Topical Songs

آهنگ Tonight در چارت Bilboard

رتبه ۹ در Pop Songs

رتبه ۶ در Hot 100

رتبه ۷ درCanadian Hot 100

آلبوم Euphoria در Bilboard

رتبه ۳ در Latin Albums

رتبه ۳ درLatin Pop Albums

دیدگاه شما